top of page

Rodinná terapie 

Rodinná terapie je zaměřená na hledání způsobů zlepšení vztahů pro všechny členy rodiny, může jim pomoci lépe si porozumět, zlepšit komunikaci a řešit konflikty.
Témata v rodinné terapii
Rodinná

Rodinná terapie se dívá na rodinu jako na systém, ve kterém mají všichni členové vzájemně významný vliv, ať už to vědí, nebo ne a v níž každý člen ovlivňuje povahu celého systému a zároveň je tímto systémem ovlivňován.

Může být užitečná v situacích kdy rodina zažívá konflikty, stres, zármutek, nebo zlost. Může všem členům rodiny pomoci lépe si vzájemně porozumět a naučit se přiblížit jeden druhému.

Poruchy příjmu potravy
Problémové, rizikové chování dětí
Výchovné problémy dětí
Návykové látky
Násilí
Traumatická událost
Rozvodové a porozvodové situace
V rodině je napjatá atmosféra
Závažné onemocnění
Rodinná terapie nabízí

Během terapie rodina prozkoumává svoji schopnost řešit problémy a vyjadřovat emoce. Prohlíží si role, pravidla a vzorce chování, rozpoznává situace, které vedou ke konfliktům a hledá způsoby, jak je řešit, vede ke zlepšení vzájemné komunikace a řešení konfliktů​.

bottom of page