top of page

Teenagers

Během dospívání se mladý člověk potřebuje zorientovat sám v sobě, porozumět sobě i druhým, zlepšit vztahy se svým okolím 
Co mladí lidé mohou řešit?
Teenagers

Terapie pro děti a mládež od 13 do 20 let.

Mládež 13-18 let  do terapie vstupuje se souhlasem rodičů. Starší se mohou objednat sami.

 

V terapii je zachováván princip mlčenlivosti terapeuta, to znamená, že o tom, co zazní v terapii, terapeut nikoho neinformuje. Tato mlčenlivost může být omezena v případech, kdy se terapeut dozví o skutečnostech, na které se vztahuje oznamovací povinnost podle zák. č. 40/2009 sb. a zák. č. 359/1999 o sociálně-právní ochraně dětí. Tady je oznamovací povinnost a povinnost překazit trestný čin nadřazena terapeutově mlčenlivosti.

Nikdo mi nerozumí
Co mám dělat, když je mi špatně?
Šikanují mě
Nechci jíst, proč mě do toho pořád nutí?
Když je toho na mě už moc, tak se pořežu

Bojím se, že si něco udělám

Najednou mě přepadne nekontrolovatelná úzkost

Nevím, co se mnou bude,

Bojím se budoucnosti

Mám tak! nízké sebevědomí

Jak si o terapeutickou pomoc říct?

Pokud se děje něco, co vás trápí, nebojte se to říct rodičům, řekněte proč chcete jít do terapie, pošlete odkaz na tyto stránky. Rodiče mohou zavolat a dozvědět se, jak terapie bude probíhat.

bottom of page