top of page

Koučing

Inspiruje člověka k novým způsobům myšlení. Zaměřuje se na objevování a rozvíjení jeho vlastních schopností, podporu silných stránek a dovedností. Pomáhá rozpoznat nový směr a určit si osobní cíl. Podpoří k vykročení na novou cestu

koučing
Osobní

Nahlížet a porozumět situacím v osobním životě

​Objevovat vlastní talent a schopnosti

Mít odvahu převzít odpovědnost  za vlastní život a vlastní rozhodování

 

Najít svůj cíl
 

Udělat první krok 

Kariérní

Hledání osobní cesty za úspěchem, spokojeností a prospěšností

 

Vytvoření jasné představy čeho chci v životě dosáhnout a jakých hodnot se chci při tom držet

Vlastní kariérový plán a start do nové kariéry

Ověření směru a stavu v průběhu kariérového růstu – podpořit dobré návyky, změnit ty, které brzdí

Posilování klíčových kompetencí důležitých pro kariérový růst

Profesní

Zlepšování výkonů a dosahování větší efektivity manažerů a pracovních týmů

Maximální využití osobního potenciálu a talentu u špičkových zaměstnanců

Zlepšování dovedností při řešení složitých pracovních situací

Efektivní práce s vlastní energií a motivací

Rozšiřovat kompetence a vliv v současném působení

Úspěšné splnění úkolů a dokončení projektů

Posilování sebedůvěry a chuti se dále rozvíjet

Podpořit schopnost týmové spolupráce individuálně zaměřených a osobnostně rozdílných zaměstnanců

Jak koučing probíhá

Bezpečný prostor, ve kterém můžete říct, co se vám děje, jak se cítíte.​
Spolu s partnerem se můžete učit znovu spolu mluvit, naslouchat jeden druhému.
Můžete objevovat schopnost být jeden k druhému vnímavější.
Společně můžete posílit vzájemnou empatii a porozumění.
Znovu najít radost ze vzájemné blízkosti.

Book session
bottom of page